ทรัพย์สิน มรส. เชิญผู้ประกอบการเสนอราคาจ้างเหมาบริการชุดครุยวิทยฐานะ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

ด้วยสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ให้ผู้ประกอบการที่สนใจในการเหมาบริการชุดครุยวิทยฐานะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 เพื่อบริการครุยวิทยฐานะให้กับบัณฑิตทุกท่านที่จะเข้าพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ

ประกาศ

 

 

ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา