สมเพชร ศรีวะสุทธิ์
สมเพชร ศรีวะสุทธิ์
ผู้จัดการโรงงานน้ำดื่มราชพฤกษ์
ฝ่าย :