กฤษณะ ศิลป์ชัย
กฤษณะ ศิลป์ชัย
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานน้ำดื่ม (ฝ่ายบัญชี)
ฝ่าย :