ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถไฟฟ้า สังกัด SRU ECO

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สินตำแหน่งพนักงานขับรถไฟฟ้า สังกัดSRU ECO จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้    ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล 0-7791-3344 

Read more