อาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินเเละสิทธิประโยชน์ รก.ผู้อำนวยการสำนักวิทยฯ  ประชุมเตรียมพร้อมรับการประเมินประจำปี

(6 ส.ค.2561) เวลา 14

Read more

สำนักจัดการทรัพย์สิน ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา  (28 กรกฎาคม 2561) ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มรส.

             วั

Read more