อาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินเเละสิทธิประโยชน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  มรส. ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินประจำปี

(6 ส.ค.2561) เวลา 14

Read more

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการเเทน อธิการบดี มรส. เปิดโครงการ “อบรมอัคคีภัยเเละการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” จัดโดยคณะกรรมการหอพักนักศึกษา 4-5 ส.ค. 2561

……&#8230

Read more

หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการฯ มรส. ส่งเจ้าหน้าที่คัดเลือกหนังสือ จากศูนย์เอกสารตำราเเละศูนย์หนังสือเครือข่ายจุฬา Sru Bookstore เพื่อให้นักศึกษาเเละผู้ใช้บริการห้องสมุดค้นคว้าความรู้ในศาสตร์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

                   

Read more

สำนักจัดการทรัพย์สิน ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา  (28 กรกฎาคม 2561) ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มรส.

             วั

Read more