กลุ่มงานธุรกิจเพื่อสร้างรายได้

นายไพรรัตน์ คงสร้อย

รองผู้อำนวยการ ฯ กลุ่มงานธุรกิจเพื่อสร้างรายได้

 

นายสมเพชร ศรีวะสุทธิ์

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ

 

 

นางสาวกรกนก  สติตรง

หัวหน้างานฝ่ายจัดหารายได้

  • ฝ่ายร้านค้า

– งานจำหน่ายสินค้า

– งานผลิตสินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์ SRU

– งานบริหารสต๊อกสินค้า

– งานขายเเละติดตามหนี้

– งานรับฝากขายสินค้า

– งานจัดหาสินค้ามาขายภายในร้าน

– งานบริการชุดนักศึกษา

 

  • ฝ่ายหารายได้

– งานหารายได้จากสิทธิประโยชน์ SRU

– งานตลาดนัดราชภัฏ

– งานโครงสร้างรายได้ฯ

 

 

นายกฤษณะ ศิลป์ชัย

หัวหน้างานโรงงานน้ำดื่ม

  • ฝ่ายโรงงานน้ำดื่ม

– งานบริการน้ำดื่ม

– งานผลิตน้ำดื่ม

– งานส่งเสริมการขาย

– งานควบคุมคุณภาพน้ำดื่มให้ได้มาตรฐาน

– งานบริหารสต๊อกสินค้า

– งานขายเเละติดตามหนี้

– งานผลิตน้ำดื่มตามเเบรนด์ที่ลูกค้าต้องการ

 

 

นางสาวศิรินารถ ทวีเฉลิมดิษฐ์

หัวหน้างานศูนย์หนังสือ

  • ฝ่ายสั่งทำเเละผลิต

– งานผลิตของที่ระลึกภายในเเบรนด์ SRU

– งานผลิตหนังสือตามความต้องการของลูกค้า

– งานผลิตเอกสารตำราของมหาวิทยาลัย

 

  • ฝ่ายศูนย์หนังสือ

– งานจำหน่ายหนังสือ/ตำรา

– งานประสานสั่งซื้อหนังสือจากศูนย์จุฬา

– งานบริหารสต๊อกหนังสือ/สินค้า

– งานขายเเละติดตามหนี้