สระว่ายน้ำกรดเกล้า

sru-krodkrou-swiming-pool-2

 

 

เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 07.45 -20.00 น. โทร 081-8942299

อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้สมัครสมาชิก

  • ประชาชนและบุคคลทั่วไป 60 บาท/ครั้ง
  • เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี 40 บาท/ครั้ง

 

อัตราค่าบริการสำหรับสมาชิก

ลำดับ ประเภท ค่าสมัครสมาชิก ค่าบริการ/ครั้ง
1 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 100 บาท/ปี 30 บาท / ครั้ง
2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (คู่สมรสและบุตร) 300 บาท/ปี 30 บาท / ครั้ง
3 เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี 300 บาท/ปี 20 บาท / ครั้ง
4 ประชาชนและบุคคลทั่วไป 500 บาท/ปี 30 บาท / ครั้ง