ร้าน SRU POLO

ด้วยสำนักจัดการทรัพย์สินเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย บริหารจัดการหน่วยงานที่จัดหารายได้จากทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยทุกประเภทอย่างเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้ และบริหารจัดการทุกช่องทางที่เป็นการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทุกประเภทให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ร้าน SRU. Polo ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ของสำนักจัดการทรัพย์สิน จะจัดจำหน่ายเฉพาะเสื้อทุกประเภทที่มีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจและยังเป็นศูนย์รวมของการติดต่อสั่งซื้อผลิตเสื้อตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาทุกรุ่นทุกแบบ

sru-polo

วัตถุประสงค์

  1. จัดจำหน่ายเสื้อยืดคอกลม คอปก เสื้อโปโล ฯลฯ และเสื้อทุกประเภทพร้อมปักตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีให้เลือกมากกว่า 50 แบบพร้อมผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มในราคา ยอมเยาว์ไม่แพงกว่าท้องตลาด
  2. เป็นสื่อกลางในการประสานสั่งซื้อและจำหน่ายเสื้อให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
  3. เป็นศูนย์รวมเสื้อทุกชนิด พร้อมมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
  4. เป็นแหล่งผลิตเสื้อทั้งขายปลีก และขายส่งให้กับบุคคลที่สนใจ

ปรัชญาในการทำงาน

สร้างความประทับใจ เน้นการบริการ เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตามนโยบายของผู้บริหาร “Everyone feel Gooood รอยยิ้มทุกคนคือแรงบันดาลใจของเรา”

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่หารายได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

พันธกิจ

  1. เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นจัดหาสินค้าเสื้อตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการและมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการเสมอ
  2. เน้นการดำเนินกิจการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกรอบของสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี