ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สินประสงค์เปิดให้เช่าพื้นที่ร้านค้าภายในอาคารเรียน

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินประสงค์เปิดให้เช่าพื้นที่ร้านค้าภายในอาคารเรียน รวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อประกอบธุรกิจ จำนวน 5 ร้านค้า โดยมีเงื่อนไขและข้อกำหนด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2aPrKpF หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร.077-355685 กด 0  

Read more

กำหนดการรับชุดครุยบัณฑิต

กำหนดการรับชุดครุยบัณฑิต– บัณฑิต ให้ดำเนินการรับชุดครุยให้แล้วเสร็จสิ้นในวันที่ 16-17 กันยายน 2559 เท่านั้น– มหาบัณฑิต สามารถรับชุดครุยได้ตั้งแต่วันที่ 16-21 กันยายน 2559 สถานที่ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

Read more

การทำบัตรนักศึกษา หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2559

ประกาศ….แจ้งนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทุกคนทราบเรื่อง การทำบัตรนักศึกษา หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2559ตามกำหนดดังนี้ หอพักหญิงท่าทอง : วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 หอพักหญิงท่าเพชร : วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 หอพักหญิงประภัสสร, หอพักหญิงวิภาวดี

Read more