พิธีเปิด SRU CAR CARE 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมทรง นุ่มนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสมือนจริง “ SRU CAR CARE ” ในงาน “เรา Care Car เพราะเราคือ Car Care” ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสมือนจริง SRU

Read more

รักษาราชการแทนอธิการบดีมรส.มอบป้าย Clean Food Good Taste ให้แก่ผู้ประกอบการในศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัย

        รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานมอบป้าย “มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste” เพื่อมอบป้ายให้แก่ผู้ประกอบการในศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)  ณ อาคารอำนวยการ (สำนักงานอธิการบดี) โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน มรส.

Read more

ประกาศรับสมัครสมาชิก SRU FITNESS ประจำปี 2561

ประกาศรับสมัครสมาชิก SRU FITNESS ขอเชิญชวนผู้มีความประสงค์ในการใช้บริการฟิตเนส ศูนย์ออกกำลังกายที่ใหญ่ที่สุดในตำบลขุนทะเล ครบครันด้วยพื้นที่ที่กว้างขวาง รองรับผู้เล่นได้มากกว่าร้อยชีวิตต่อวัน กับเครื่องออกกำลังกายมากชิ้นหลายเครื่อง เข้ามาเป็นสมาชิก หรือมาออกกำลังให้เหงื่อโชกกาย แต่ไม่ต้องอายเวลาโชว์หุ่นกัน ซึ่งมีกำหนดรับสมัครสมาชิก SRU FITNESS ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้

Read more

ประกาศเรื่อง งดให้บริการโครงการตลาดนัดราชภัฏในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561

  ผู้ประกอบการตลาดนัดราชภัฏวันอาทิตย์ ทุกท่าน ด้วยวันที่ 21 มกราคม 2561 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการเป็นสถานที่สอบแข่งขันเพื่อรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2560 ประกอบกับวันดังกล่าวตามกำหนดการเดิมเป็นวันให้บริการตลาดนัดราชภัฏวันอาทิตย์นั้น ในการนี้เพื่อให้ดำเนินงานสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการดำเนินการเป็นสถานที่สอบแข่งขันเพื่อรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2560 ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้น จึงของดการให้บริการตลาดนัดราชภัฏวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 จำนวน 1 นัด

Read more

สำนักจัดการทรัพย์สินร่วมกับธนาคารกรุงไทยจัดกิจกรรม SRU Digital Canteen

“สำนักจัดการทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ตอบรับนโยบายไทยแลนด์4.0 รับมืออนาคต โลกยุคดิจิทัล”   โดยเริ่มเปลี่ยนศูนย์อาหารให้เป็นศูนย์อาหารไร้เงินสด แค่ใช้คิวอาร์โค๊ด(QR Code) ก็ชำระสินค้าได้ ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า SRU Digital Canteen โดยในวันนี้(11 มกราคม 2561) ทางธนาคารกรุงไทยได้เข้าอบรมการใช้คิวอาร์โค๊ดชำระสินค้าแทนการชำระด้วยเงินสด แก่ผู้ประกอบการร้านค้าภายในมรส. ณ

Read more

ประกาศเรื่อง งดให้บริการโครงการตลาดนัดราชภัฏในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง งดให้บริการโครงการตลาดนัดราชภัฏในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดกิจกรรม SRU SPIRIT เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังนั้นเพื่อให้การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การจัดกิจกรรมเกิดความเรียบร้อย และสอดคล้องต่อกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จึงของดให้บริการ โครงการตลาดนัดราชภัฏในวันพุธที่ 27

Read more

ประชาสัมพันธ์กำหนดการตลาดนัดราชภัฏเปิดให้บริการเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560

 ประชาสัมพันธ์กำหนดการตลาดนัดราชภัฏเปิดให้บริการเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 ตลาดนัดวันพุธ เริ่มวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นัดแรก และวันที่ 6,13,20 และ 27 ธันวาคม 2560 ตลาดนัดวันอาทิตย์ เริ่มวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานขับรถไฟฟ้า สังกัด SRU ECO

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่ง พนักงานขับรถไฟฟ้า สังกัด SRU ECOจำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่ง พนักงานขับรถไฟฟ้า สังกัด SRU ECO (โปรดคลิ้กอ่าน)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานน้ำดื่มราชพฤกษ์ สังกัดโรงงานน้ำดื่มราชพฤกษ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สินตำแหน่งพนักงานน้ำดื่มราชพฤกษ์ สังกัดโรงงานน้ำดื่มราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้    ประกาศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สินตำแหน่งพนักงานน้ำดื่มราชพฤกษ์ สังกัดโรงงานน้ำดื่มราชพฤกษ์

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถไฟฟ้า สังกัด SRU ECO

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สินตำแหน่งพนักงานขับรถไฟฟ้า สังกัดSRU ECO จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้    ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล 0-7791-3344 

Read more