อธิการบดี มรส. พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดโครงการ Rajabhat Camping ๒๐๑๙ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

 

….วันนี้ (๕ ต.ค.๖๑) เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการเเทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Rajabhat  Camping ๒๐๑๙ พร้อมด้วยอาจารย์วสันต์ สุทธโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตลอดจนคณะผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร      เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมวชิราลงกรณ โดยโครงการนี้ มีขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ จัดโดยฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

…..” การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น การตัดสินใจเลือกคณะวิชาเเละการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องจำเป็น เเละหากนักเรียนได้มีโอกาสลองสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่เเบบนักศึกษาก็เป็นอีกเงื่อนไขที่จะเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยใด สาขาใด ที่ตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุดนักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเเละเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการตลอดจนกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนร่วมโครงการเเละกับรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัย ได้รับข้อมูลรายละเอียดของสาขาวิชาที่เรียนอย่างไกล้ชิดจากการพบปะเเละการทำกิจกรรมกับอาจารย์เจ้าหน้าที่เเละรุ่นพี่จากคณะที่ตนเองสนใจโดยตรง “

….” ผมมีความเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะสร้างความรู้ความเข้าใจในการศึกษาต่อ สร้างประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเเละทำให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในด้านวิชาการเเละด้านกิจกรรมอื่นๆของมหาวิทยาลัย ” รักษาราชการเเทนอธิการบดี  กล่าว….

รายงาน : อนุพงศ์ กิ่งทอง ปชส.สำนักจัดการทรัพย์สิน
ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี