สำนักจัดการทรัพย์สิน เข้าพบเเสดงความยินดี ดร.วัฒนา รัตนพรหม ในโอกาสดำรงตำเเหน่ง รักษาราชการเเทนอธิการบดี มรส.

…….วันนี้ (๓ ต.ค.๖๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. อาจารย์วสันต์ สุทธโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร คุณราตรี รัตนภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพย์สิน นำบุคลากรเเละเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าพบเเสดงความยินดีกับ ดร.วัฒนา รัตนพรหม ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการเเทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
…….โดยท่านรักษาราชการเเทนอธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณเเละชื่นชมการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพย์สินว่า “เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมเเละเป็นกำลังหลักสำคัญในการบริหารจัดการเเละดูเเลเรื่องสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่ง รวมถึงเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนโยบายตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดหารายได้เชิงสวัสดิการ โดยมุ่งแสวงหารายได้ แต่ไม่แสวงหาผลกำไร เพราะกำไรของเราคือความสุขของนักศึกษาทุกคน “

.

ภาพ       : เทพพิทักษ์ ยศหมึก สื่อสารองค์กร มรส.
รายงาน : อนุพงศ์ กิ่งทอง ปชส.สำนักจัดการทรัพย์สิน

 

 


ภาพ       : เทพพิทักษ์ ยศหมึก สื่อสารองค์กร มรส.

รายงาน : อนุพงศ์ กิ่งทอง ปชส.สำนักจัดการทรัพย์สิน