สำนักจัดการทรัพย์สิน ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหารในมหาวิทยาลัย เน้นย้ำความสะอาด สด ใหม่ เเละการให้บริการที่ดี

       วันนี้ (1 ต.ค. 61)​ เวลา 10.30 น. สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ ร่วมกับ สาธารณสุข​อำเภอ​เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลตำบลขุนทะเล โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล นิคมสร้างตนเอง (ขุนทะเล) ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาล​โรงอาหารของมหาวิทยาลัย​ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการร้านอาหารได้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานทางกายภาพในระยะที่ ๑ แล้ว​ ในระยะที่ ๒ นี้​ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจประเมินด้านชีวภาพ โดยการตรวจมือ​ของผู้สัมผัสอาหาร​ ด้วย​วิธี​การตามหลักสุขาภิบาล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา เเละบุคลากรผู้มาใช้บริการโรงอาหารของมหาวิทยาลัยทุกๆท่าน​​