มรส.จับมือ ธ.กรุงไทย ลงนาม MOU โครงการ SRU Smart University พร้อมสนับสนุนงบการศึกษาแก่มหาวิทยาลัย 600,000 บาท

        บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น สำหรับพิธีลงนาม MOU ในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ SRU Smart University ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)


วันนี้ เวลา ๑๑.๓๐ น. สํานักจัดการทรัพย์สิน จัดพิธีลงนาม MOU โครงการ SRU Smart University กับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินเเละสิทธิประโยชน์ ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตลอดจนคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอย่างอบอุ่น 


ในการนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้เเสดงเจตนารมณ์ที่จะดูเเลเรื่องการบริการจัดการทางการเงินให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ เเละได้มอบเงิน จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาเเก่มหาวิทยาลัย ณ ห้องโถงหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มรส.
รายงาน : อนุพงศ์ กิ่งทอง ปชส.สำนักจัดการทรัพย์สิน