ทรัพย์สิน มรส.ร่วมกับศูนย์คอมฯ เเละกองพัฒน์ ประชุมติดตามผล หลังปูพรหมติดตั้งระบบสัญญาณ SRU Wifi เพิ่มเติมอีกหลายจุด !!!

วานนี้ (๒๑ ก.ย.๖๑) เวลา ๑๓.๓๐ น. ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ อาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินเเละสิทธิประโยชน์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาเเละตรวจสอบคุณภาพสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในหอพักนักศึกษาเเละที่พักอาศัยเชิงสวัสดิการของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โดยวาระการประชุมในวันนี้นั้นเป็นการติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดยสำนักจัดการทรัพย์สินเเละศูนย์คอมพิวเตอร์ ฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเเละรายงานผลการดำเนินการแก้ปัญหาเเละปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพเเละรองรับการใช้งานของบุคลากรเเละนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น ๕ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   

 

 

ภาพเเละข่าว : อนุพงศ์ กิ่งทอง ปชส.สำนักจัดการทรัพย์สิน