ผู้บริหารสำนักจัดการทรัพย์สิน เเสดงความยินดี ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร ผอ.สำนักวิทยบริการ ฯ คนใหม่

วันนี้ (31 ส.ค.61) อาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินเเละสิทธิประโยชน์ พร้อมด้วย คุณราตรี รัตนภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพย์สิน นำบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมเเสดงความยินดีกับ ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี