สระว่ายน้ำกรดเกล้า เปิดให้บริการแล้ว (สระใหญ่) ต้อนรับนักศึกษา บุคลากร เเละประชาชนทั่วไป

 

เปิดให้บริการแล้ว !!! สระว่ายน้ำกรดเกล้า (สระใหญ่) สามารถใช้บริการได้ทุกวัน ตั้งเเต่ เวลา 7.45-20.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเมธี เเก้วสนิท 081-8942299

 

#ประเภทนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 • ค่าธรรมเนียมสมาชิก     100 บาท/คน/ปี

#ประเภทอาจารย์และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย คู่สมรสและบุตร

 • ค่าธรรมเนียมสมาชิก     100 บาท/คน/ปี

#ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี

 • ค่าธรรมเนียมสมาชิก     300 บาท/คน/ปี

#ประชาชนและบุคคลทั่วไป

 • ค่าธรรมเนียมสมาชิก      500 บาท/คน/ปี

 

#อัตราค่าบริการสระว่ายน้ำ

#ค่าบริการสระว่ายน้ำสำหรับผู้ไม่มีบัตรสมาชิก

 • ผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป)        60 บาท/ครั้ง
 • เยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี)    40 บาท/ครั้ง

#ค่าบริการสระว่ายน้ำสำหรับผู้ที่มีบัตรสมาชิก

 • ผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป)        30 บาท/ครั้ง
 • เยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี)    20 บาท/ครั้ง

#ค่าบริการสระว่ายน้ำสำหรับนักศึกษา/บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย/คู่สมรสและบุตร

 • สำหรับผู้ ไม่มี บัตรสมาชิก    40 บาท/ครั้ง
 • สำหรับผู้ที่ มี บัตรสมาชิก      20 บาท/ครั้ง

#ค่าบริการฟิตเนส (อาคารสระว่ายน้ำกรดเกล้า)

 • บุคลากรและนักศึกษา มรส.  ครั้งละ  20 บาท
 • บุคคลภายนอก                     ครั้งละ 60 บาท