ผู้บริหาร มรส.ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ กศบท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

(วันนี้ ) ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินเเละสิทธิประโยชน์ ร่วมพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศ.บท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งได้รับเกียรติอย่างยิ่ง จาก รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ เเละนักศึกษา กศ.บท. จำนวน ๖๐๐ คน ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

รายงาน : อนุพงศ์ กิ่งทอง (สำนักจัดการทรัพย์สิน)
ภาพ      : สื่อสารองค์กร มรส.