ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เเละนักศึกษา มรส.ร่วมถวายพระพร วันเเม่เเห่งชาติ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

(๙ สิงหาคม ๖๑) เวลา ๑๘.๐๐ น. รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

.