สำนักจัดการทรัพย์สิน ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา  (28 กรกฎาคม 2561) ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มรส.

 

           วันนี้ (25 ก.ค.61) เวลา 9.30 น. สำนักจัดการทรัพย์สิน โดยอาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินเเละสิทธิ

ประโยชน์คุณราตรี รัตนภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพย์สิน ตลอดจนบุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพย์สิน ร่วมกิจกรรม

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา  (28 กรกฎาคม 2561)

ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

            กิจกรรมในช่วงเช้า รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการเเทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่เเละนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 67 รูป และทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ

ถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  ในโอกาสนี้  สำนักจัดการทรัพย์สินรับมอบต้นรวงผึ้ง  ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำ

พระองค์ เพื่อนำมาปลูกยังบริเวณหน้าสำนักงาน

ต้นรวงผึ้ง มีดอกสีเหลือง :: เป็นสีที่ตรงกับวันพระราชสมภพ (วันจันทร์ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2495 )

วันผลิดอกอยู่ในช่วงเดือนพระราชสมภพ :: ดอกรวงผึ้ง ผลิดอก ออกสีเหลืองบานสะพรั่ง ในช่วงเดือน กรกฎาคม– สิงหาคม

ต้นรวงผึ้งเป็นต้นไม้ทรงปลูก :: หากคราใดที่พระองค์ท่านเสด็จฯ กอปรพระราชกรณียกิจ ตามสถานที่ต่างๆ จะทรงปลูกต้นรวงผึ้ง

พระราชทานไว้เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่าน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร

 

         สำหรับกิจกรรมจิตอาสา สำนักจัดการทรัพย์สินได้รับมอบหมายภารกิจให้ดูเเลเรื่องสวัสดิการน้ำดื่มสำหรับนักศึกษาเเละ

บุคลากรที่ไปทำกิจกรรม Big Cleaning Day ตามจุดต่างๆในมหาวิทยาลัยเเละชุมชนภายนอก เช่น บึงขุนทะเล เป็นต้น