พิธีเปิด SRU CAR CARE 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมทรง นุ่มนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสมือนจริง “ SRU CAR CARE ” ในงาน “เรา Care Car เพราะเราคือ Car Care” ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสมือนจริง SRU CAR CARE(ใกล้โรงงาน้ำดื่มราชพฤกษ์) โดย สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 

โดยนายวสันต์ สุทธโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการเปิดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสมือนจริง “ SRU CAR CARE ” ว่า “เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบเสมือนจริง และส่งเสริมให้นักศึกษาได้หารายได้ระหว่างเรียนเพื่อลดภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองได้ อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษามรส.ให้ได้รับสวัสดิการและบริการทำความสะอาดล้างรถอย่างมีมาตรฐาน เป็นกันเอง ในราคาย่อมเยา”

 

  

 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมทรง นุ่มนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสมือนจริง “ SRU CAR CARE ” ได้ตีฆ้องมงคลชัย 3 ครั้งเพื่อเปิดศูนย์ฝึกประสบการณ์ดังกล่าว อีกทั้งในงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมทรงยังมอบโชคให้ผู้โชคดี ในการล้างรถฟรี อีกจำนวน 14 คน

                   

                   

 

                                                                                                                                                                           ไพรรัตน์ คงสร้อย รายงาน
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร(ฝ่ายสื่อสารองค์กร) ภาพ
สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี