สำนักจัดการทรัพย์สินร่วมกับธนาคารกรุงไทยจัดกิจกรรม SRU Digital Canteen

“สำนักจัดการทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)ร่วมกับธนาคารกรุงไทย
ตอบรับนโยบายไทยแลนด์4.0 รับมืออนาคต โลกยุคดิจิทัล”

 

โดยเริ่มเปลี่ยนศูนย์อาหารให้เป็นศูนย์อาหารไร้เงินสด แค่ใช้คิวอาร์โค๊ด(QR Code) ก็ชำระสินค้าได้ ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า SRU Digital Canteen โดยในวันนี้(11 มกราคม 2561) ทางธนาคารกรุงไทยได้เข้าอบรมการใช้คิวอาร์โค๊ดชำระสินค้าแทนการชำระด้วยเงินสด แก่ผู้ประกอบการร้านค้าภายในมรส. ณ ห้องGA103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของทางด้านผู้ประกอบการ ทั้งนี้บรรยากาศในการอบรม ผู้ประกอบการร้านค้าต่างสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและตระหนักรู้ถึงการเป็นโรงอาหารไร้เงินสด แค่จ่ายเงินด้วยคิวอาร์โค๊ดได้เป็นอย่างดี

นางสาวสิยาพัฐ สาลา รองผู้อำนวยการ ดูแลงานจัดเก็บรายได้เชิงสวัสดิการ กล่าวว่า “นับเป็นความร่วมมือที่ดีและเป็นการรองรับนโยบายไทยแลนด์4.0ให้เป็นจริง นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของเราก็ได้รับประโยชน์ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งเงินสดมากขึ้น ทั้งกลุ่มนักศึกษาก็น่าจะเป็นกลุ่มหลักที่น่าจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ และตอบสนองความทันสมัยแบบนี้ได้ดี โดยทางเรายังได้ลองศึกษาการดำเนินงานจากสถานศึกษาอื่นเพื่อนำมาปรับใช้ครบวงจรมากขึ้น”

โดยในขั้นตอนต่อไป ทางสำนักจัดการทรัพย์สินจะเพิ่มร้านค้าภายในมรส.ให้ครอบคลุมทุกร้าน สามารถใช้คิวอาร์โค๊ดในการชำระสินค้าได้ ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งนักศึกษา บุคลากรมรส. ตลอดจนประชาชนทั่วไป