ประชาสัมพันธ์กำหนดการตลาดนัดราชภัฏเปิดให้บริการเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560

 ประชาสัมพันธ์กำหนดการตลาดนัดราชภัฏเปิดให้บริการเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560

ตลาดนัดวันพุธ
เริ่มวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นัดแรก และวันที่ 6,13,20 และ 27 ธันวาคม 2560

ตลาดนัดวันอาทิตย์
เริ่มวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 นัดแรก และวันที่ 17 และ 24 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ : การให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง