ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานขับรถไฟฟ้า สังกัด SRU ECO

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อเป็น
พนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน
ตำแหน่ง พนักงานขับรถไฟฟ้า สังกัด SRU ECO
จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดดังนี้