ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานน้ำดื่มราชพฤกษ์ สังกัดโรงงานน้ำดื่มราชพฤกษ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็น
พนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน
ตำแหน่งพนักงานน้ำดื่มราชพฤกษ์ สังกัดโรงงานน้ำดื่มราชพฤกษ์
จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดดังนี้