ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถไฟฟ้า สังกัด SRU ECO

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน
ตำแหน่งพนักงานขับรถไฟฟ้า สังกัดSRU ECO จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดดังนี้  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล 0-7791-3344