ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการสระว่ายน้ำกรดเกล้า

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการสระว่ายน้ำกรดเกล้า
ตามที่สระว่ายน้ำกรดเกล้า ได้ดำเนินการปรับปรุงสระว่ายน้ำ ไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559
บัดนี้สระว่ายน้ำกรดเกล้าได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย จึงแจ้งประชาสัมพันธ์
การเปิดให้บริการสระว่ายน้ำกรดเกล้าอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 นี้
ร้อนนี้ มาคลายร้อน กระโดดน้ำลงสระกรดเกล้า ว่ายน้ำกัน