ประกาศรับสมัครสมาชิก SRU FITNESS

ประกาศรับสมัครสมาชิก SRU FITNESS

               ขอเชิญชวนผู้มีความประสงค์ในการใช้บริการฟิตเนส ศูนย์ออกกำลังกายที่ใหญ่ที่สุดในตำบลขุนทะเล ครบครันด้วยพื้นที่ที่กว้างขวาง รองรับผู้เล่นได้มากกว่าร้อยชีวิตต่อวัน กับเครื่องออกกำลังกายมากชิ้นหลายเครื่อง เข้ามาเป็นสมาชิก หรือมาออกกำลังให้เหงื่อโชกกาย แต่ไม่ต้องอายเวลาโชว์หุ่นกัน ซึ่งมีกำหนดรับสมัครสมาชิก SRU FITNESS ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มกราคม 2560 นี้ สมัครได้ที่ SRU FITNESS หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-8942299 โดยผู้สมัครสมาชิกต้องเตรียมเอกสาร และชำระค่าสมัคร ดังนี้

– ค่าบัตรสมัครสมาชิก(ต่อท่าน)                                                          ค่าทำบัตรสมาชิก     100 บาท
– รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                                                                            จำนวน                           1  รูป
– ค่าสมัครสมาชิก(ต่อท่าน) ดังนี้
๐ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย              ค่าสมัครสมาชิก          75 บาท
๐ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยพักอาศัยภายนอกมหาวิทยาลัย           ค่าสมัครสมาชิก        150 บาท
๐ บุคลากรของมหาวิทยาลัย                                                               ค่าสมัครสมาชิก       200 บาท
๐ บุคลากรทั่วไป                                                                                  ค่าสมัครสมาชิก    1,000 บาท

 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครสมาชิก SRU FITNESS พร้อมส่ง
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี้