ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สินประสงค์เปิดให้เช่าพื้นที่ร้านค้าภายในอาคารเรียน

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินประสงค์เปิดให้เช่าพื้นที่ร้านค้าภายในอาคารเรียน รวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อประกอบธุรกิจ จำนวน 5 ร้านค้า โดยมีเงื่อนไขและข้อกำหนด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2aPrKpF หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร.077-355685 กด 0