กำหนดการรับชุดครุยบัณฑิต

กำหนดการรับชุดครุยบัณฑิต
– บัณฑิต ให้ดำเนินการรับชุดครุยให้แล้วเสร็จสิ้นในวันที่ 16-17 กันยายน 2559 เท่านั้น
– มหาบัณฑิต สามารถรับชุดครุยได้ตั้งแต่วันที่ 16-21 กันยายน 2559

สถานที่
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. โดยนำใบจองชุดครุยของบัณฑิต/มหาบัณฑิต มาแสดงเพื่อรับชุดครุย

กำหนดการคืนชุดครุย
บัณฑิต และมหาบัณฑิต สามารถคืนได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 28 กันยายน 2559 (วันที่ 28 กันยายน 2559 ไม่เกินเวลา 14.00 น.)
ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 – หลังเสร็จสิ้นพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำวัน

หมายเหตุ
การคืนชุดครุยและเงินประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของทางร้านโชติพันธุ์

ข้อมูลเพิ่มเติม
มีบริการเช่า/จำหน่าย ชุดสูท ชุดขาว เครื่องหมายเครื่องแต่งกายสำหรับบัณฑิตใหม่ ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

ติดตามข้อมูลข่าวสารพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปี 2559 เพิ่มเติมได้ทาง www.congratulations.sru.ac.th