การทำบัตรนักศึกษา หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2559

ประกาศ….แจ้งนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทุกคนทราบ
เรื่อง การทำบัตรนักศึกษา หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2559
ตามกำหนดดังนี้

  1. หอพักหญิงท่าทอง : วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559
  2. หอพักหญิงท่าเพชร : วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559
  3. หอพักหญิงประภัสสร, หอพักหญิงวิภาวดี :วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559
  4. หอพักหญิงรัชชประภาและหอพักหญิงท่าชนะ : วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559
  5. หอพักชายไชยา : วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559

สถานที่  ห้อง SRU ROOM ใต้หอพักท่าทอง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ทุกวัน

หมายเหตุ

  1. นักศึกษาหอพักทุกคน ต้องนำสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ เพื่อ เป็นหลักฐานทางกฎหมายในการใช้ รหัส WIFI
  2. ใบเสร็จในการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ